0 Mesiac september bol na Slovensku venovaný téme kardiovaskulárnych ochorení - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Mesiac september bol na Slovensku venovaný téme kardiovaskulárnych ochorení

V duchu naplnenia tejto myšlienky prebiehala na Slovensku rozsiahla edukačná kampaň MOST – Mesiac O Srdcových Témach, zameraná na edukáciu širokej verejnosti s cieľom oboznámiť sa s problematikou kardiovaskulárnych ochorení. Jej iniciátorom a realizátorom bola Slovenská nadácia srdca a Slovenská kardiologická spoločnosť za aktívnej podpory partnerských organizácií. Farmaceutická spoločnosť Wörwag Pharma GmbH & Co. KG podporila tento projekt rozsiahlou edukačnou kampaňou pod názvom KÓD ZDRAVÉHO ŽIVOTA. Oslovila množstvo zdravých ľudí i pacientov, ktorí tak mali možnosť dozvedieť sa viac o rizikách, ako sú zvýšený krvný tlak, cholesterol, fajčenie a nedostatok pohybu. Veríme, že pre každého to bola naozaj dobrá investícia do zdravia nielen svojho, ale i svojich najbližších.

KÓD ZDRAVÉHO ŽIVOTA 0-30-5-140-90 je navrhnutý Európskou kardiologickou spoločnosťou a jeho dešifrácia je: 0 = nefajčiť 30 = 30 minút dennej fyzickej aktivity 5 = hladina celkového cholesterolu 5 mmol/l a menej 140/90 = krvný tlak menej ako 140/90 mm Hg Aktivity spoločnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG začali víkendovým podujatím v spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK: ➤ Obchodný dom KIKA, Bratislava: stánok ZDRAVIA – merania krvného tlaku – merania celkového cholesterolu – aktuálne edukačné materiály – odborné konzultácie: MUDr. Anna Vachulová, Bratislava Stánok ZDRAVIA navštívilo viac ako 300 návštevníkov obchodného domu KIKA.

Ďalšie aktivity boli zamerané na osvetu a edukáciu hlavne mladých ľudí. Stretnutia sa uskutočnili na viacerých stredných školách: ➤ Gymnázium Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice odborná spolupráca: doc. MUDr. Alexander Jurko, Ph.D. ➤ Gymnázium Antona Bernoláka, Senec odborná spolupráca: MUDr. Igor Vavrina ➤ Gymnázium Tilgnerova, Bratislava odborná spolupráca: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. ➤ Združená stredná škola, Zlaté Moravce odborná spolupráca: doc. MUDr. Eva Čižmárová, CSc. ➤ Gymnázium POH, Kežmarok odborná spolupráca: MUDr. Jozef Pjontek ➤ Stredná veterinárna škola, Obchodná akadémia, Košice odborná spolupráca: doc. MUDr. Daniel Pella, Ph.D. ➤ Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín odborná spolupráca: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. ➤ Základná škola, Golianova, Banská Bystrica, Škola podporujúca zdravie odborná spolupráca: MUDr. Ľubica Budajová Viac ako 2 200 študentom, ako aj ich učiteľom sme umožnili vypočuť si prednášku odborníka. V spolupráci s regionálnymi ústavmi verejného zdravotníctva sme 800 študentom odmerali krvný tlak a viac ako 100 pedagógov sa dozvedelo aj svoju hladinu celkového cholesterolu a glykémie.

58

3/2007

MOST – MESIAC O SRDCOVÝCH TÉMACH