01 2014/01 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2014/01


Prediabetické stavy

P. Galajda, M. Mokáň, M. Mokáň
více...

Diabetes mellitus a kardiovaskulárne ochorenia, možnosti predikcie rizika

A. Dukát, l. Mistíková, D. Baláž, P. Sabaka, M. Kriška, J. Gajdošík, M. Zelina, P. Gavorník, Ĺ. Gašpar
více...

Antitrombocytová farmakotromboprofylaxia orgánovovaskulárnych artériových ischemických chorôb pri diabetes mellitus a pri prediabete

P. Gavorník, A. Dukát, Ĺ. Gašpar, D. Meško, J. Gajdošík, M. Wawruch, M. Čaprnda, A. Uhrinová, N. Hučková, L....
více...

Garantovaný autodidaktický test

Garantovaný autodidaktický test
více...