03 2007/03 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2007/03


Nežiaduce účinky liekov

prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc.
více...

Miesto betahistínu v liečbe vaskulárneho vertiga

MUDr. Dušan Kanát, PhD., doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD,. MUDr. Ján Kothaj
více...

Diagnostika chronického abúzu alkoholu – význam CDT transferínu

MUDr. Katarína Martiaková, prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
více...

Reumatoidná artritída

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
více...

Erektilná dysfunkcia

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
více...

Febrilná neutropénia: otázky a odpovede

prof. MUDr. Vladimír Krčméry jr, DrSc., MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD.
více...

Mesiac september bol na Slovensku venovaný téme kardiovaskulárnych ochorení

V duchu naplnenia tejto myšlienky prebiehala na Slovensku rozsiahla edukačná kampaň MOST – Mesiac O Srdcových Témach,...
více...