02 2007/02 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2007/02


Noktúria u dospelých jedincov

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD., prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MUDr. Ján Kliment, CSc., doc. MUDr. Ján Švihra, PhD., doc....
více...

Systémový lupus erytematózus

J. Rovenský, S. Blažíčková, J. Lukáč
více...

Niekoľko postrehov zo sympózia „Cesty progresie a redukcie rizika“

doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., MUDr. Kamil Pahuli, MUDr. Zuzana Solárová, MUDr. Mohamed Hassan Zain-El Abdin
více...