0 Vydavateľ - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Vydavateľ

Kontakt

Vydavateľ:

Care Comm s.r.o.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5

Redakcia:

Ing. Kateřina Michnová
katerina.michnova@carecomm.cz

Skratka pre citácie:

Súč Klin Pr