Vydavateľ

Kontakt

Vydavateľ:

Ambit Media, a.s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5

Korešpondenčná adresa:

Bidláky 20, 639 00 Brno
tel.: 533 337 311
fax: 533 337 312

Redakcia:

Mgr. Leoš Verner
leos.verner@ambitmedia.cz

Skratka pre citácie:

Súč Klin Pr