01 2007/01 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2007/01


Epidemiológia hypertenzie a vek

doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc.
více...

Hyperurikémia

MUDr. Peter Najmik
více...

CHICAGO štúdia

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
více...

Colitis ulcerosa

prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc.
více...

Liečba diabetickej polyneuropatie

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
více...

Metabolický syndróm X ako cievna porucha

P. Gavorník, A. Dukát, Ľ. Gašpar, A. Uhrinová, T. Pišková, L. Krížová, V. Mihoková
více...

TALLITON

doc. MUDr. Martin Gajdoš, PhD.
více...