0 Profil - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Profil

Aktuálne

Súčasná klinická prax 1/2024 je on-line!

 

Slovo šéfredaktora 

Milý čitateľ,

názov nášho časopisu chce vyjadriť, že v čase vychádzania toho ktorého čísla je ponúknutá informácia aktuálna pre využitie v klinickej praxi. Snáď sa nám to darilo, pretože sme od Vás neobdŕžali negatívne hodnotenie. A to nás, teda redakciu a prispievateľov, veľmi teší. Je to súčasne i záväzok pre ďalšie roky.

Časopis sa „narodil“ v roku 2004 a má teda 20 rokov. Jeho zámerom je osloviť praktických lekárov, ale i špecialistov, hlavne internistov, kardiológov, gastroenterol ógov, reumatológov či neurológov. Z Vašich reakcií vieme, že sa nám snáď darí výber tém v obecný prospech.

Súčasťou čísla je vždy aj vedomostný test, a za úspešné odpovede dáva SLK kredity. Aj tento test zachováme.

Vážený čitateľ, prajeme Vám pohodu pri čítaní, listovaní a testovaní v našom časopise. Privítame aj Vaše návrhy pre vylepšenie. No, a ďakujeme Vám za Vašu vernosť.

 

Ján Murín
v mene redakčnej rady

 


Skratka pre citácie:
Súč Klin Pr

ISSN 1214-7036 (Print)
ISSN 1804-9427 (Online)