02 2019/02 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2019/02


Anabolicko-androgénne steroidy a hepatálna toxicita – prehľad a kazuistiky

M. Szántová, M. Jakabovičová, R. Juríček, M. Žigrai, Ľ. Lukáč
více...