01 2011/01 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2011/01


Eprosartan v spektre liečby pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Aký je odkaz štúdie OSCAR pre klinickú prax?

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD., MUDr. Peter Sabaka, MUDr. Martin Kaško
více...

Čo hovoria nové odporúčania o liečbe hypertenzie u pacientov s nefropatiou?

doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc., MUDr. Rastislav Tahotný, prim. MUDr. Klára Soláriková, MUDr. Zuzana Gábrišová,...
více...

Liečba systémového lupus erythematosus intravenóznymi imunoglobulínmi – kazuistiky

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, MUDr. Alena Tuchyňová, PhD., MUDr. Eva Straková, MUDr. Karol Köhler, doc. Ing....
více...

Liek, alebo výživový doplnok?

doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
více...

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST s akreditáciou SACCME

Testové otázky k článkom zverejneným v časopise: SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2011/1
více...

Projekt MOST

Kód zdravého života: 0-30-5-120-80 Wörwag Pharma GmbH
více...