1 2012/1 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2012/1


Fibrilácia predsiení – následok i príčina artériových orgánovovaskulárnych chorôb

doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr....
více...

Nanofibrát v klinickej praxi – nový liečebný spôsob v liečbe dyslipoproteinémií

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD, MUDr. Lucia Mistríková, MUDr. Peter Sabaka, MUDr....
více...

Transplantácie obličiek

MUDr. Ján Breza ml., MUDr. Zuzana Žilinská, MUDr. Peter Bujdák, PhD., Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
více...

K problematike liečby diabetu 2. typu derivátmi sulfonylurey

MUDr. Pavol Borecký, PhD., MUDr. Desana Borecká
více...

HDL-cholesterol – význam pre klinickú prax

MUDr. Peter Sabaka, MUDr. Lucia Mistríková, doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD., MUDr. Dávid Baláž, doc. MUDr. Stanislav...
více...

Metabolický význam a terapeutické možnosti tiamínu a benfotiamínu

MUDr. Peter Minárik, PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.
více...

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST s akreditáciou SACCME

Testové otázky k článkom zverejneným v časopise: SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2012/1
více...