01 2008/01 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2008/01


Nežiaduce účinky a interakcie antibakteriálnych liečiv

doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD., MUDr. Lýdia Božeková, CSc., doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
více...

Kontrola tlaku krvi u žien – kazuistika

MUDr. Anna Vachulová, PhD., MUDr. Pavlína Bukovinová, PhD., MUDr. Martin Čaprnda, PhD., MUDr. Martina Rakovská, doc....
více...

Domáce meranie krvného tlaku

MUDr. Martina Rakovská, doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Anna Vachulová, PhD.
více...

Monoartikulárna artritída

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., prof. MUDr. František Mateička, CSc., RNDr. Ondrej Greguška, PhD., MUDr. František...
více...

Inkontinencia moču u mužov

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
více...