01 2009/01 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2009/01


Blokáda receptorov pre angiotenzín II, orgánová ochrana a miesto eprosartanu

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD., MUDr. Martin Čaprnda, PhD., doc. MUDr. Ľudovít...
více...

Produkty degradácie hému ako významné endogénne protektívne faktory

MUDr. Ivan Očadlík, doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.
více...

Nové smery terapie systémového lupus erythematosus

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.
více...

Nový pohľad v interpretácii dyslipidémií

MUDr. Marek Kučera, doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.
více...