03 2006/03 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2006/03


Omega-3 mastné kyseliny cesta od výživového doplnku k lieku podloženému medicínou dôkazov

doc. MUDr. Daniel Pella, Ph.D., doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc., MUDr. Rafael Rybár, CSc., MUDr. Ján Fedačko
více...

XVI. európsky kongres o hypertenzii.

doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc.
více...

Jadrové receptory PPARα

MUDr. Vladimír Soška, CSc.
více...

Súčasná situácia v oblasti problematiky karcinómu pankreasu

doc. MUDr. Ľubomír Michalko, CSc., MUDr. Viera Gottweisová
více...

Diagnostika chronickej pankreatitídy pre prax

doc. MUDr. Ľubomír Michalko, CSc., MUDr. Viera Gottweisová
více...

Význam činnosti referenčných laboratórií

prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc., RNDr. Ondrej Greguška, PhD., prof. MUDr František Mateička, CSc., doc. RNDr. Vladimír...
více...