02 2009/02 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2009/02


Postavenie moxonidínu v liečbe pacientov s kardiometabolickým rizikom

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, PhD., MUDr. Martin...
více...

Dvojitá blokáda systému renín-angiotenzín-aldosteron pri kardiorenálnej ochrane

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD., MUDr. Peter Minárik
více...