01 2016/01 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2016/01


Bezpečnosť nesteroidných antireumatík z pohľadu kardiovaskulárneho systému

P. Sabaka, A. Dukát, L. Mistríková, J. Gajdošík, M. Kriška, F. Šimko
více...

Miesto koenzýmu Q10 v suplementačnej liečbe

L. Mistríková, A. Dukát, P. Sabaka, P. Gavorník, Ľ. Gašpar
více...