02 2004/02 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2004/02


Úvodník

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
více...

Anticytokínová liečba pri ankylozujúcej spondylitíde

prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc. MUDr. D. Žlnay PhD, MUDr. M. Žlnay
více...

Srdcové zlyhanie a liečba anti-TNF

MUDr. P. Poprac, MUDr. J. Rovenský, MUDr. V. Štvrtinová
více...

Metabolický syndróm v každodennej praxi

prevzaté z časopisu MetS insights 2004;3
více...