0 Redakčná rada - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Redakčná rada

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
(vedúci redaktor)
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava

doc. MUDr. Milan Grofik, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UN Martin

prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
Urologická klinika LF UK a UN Bratislava

prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
III. interná klinika LF UK a UN Bratislava

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika SZU a UN Bratislava

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Urologické oddelenie NsP Skalica

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.
Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
I. interná klinika JLF UK a MFN

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika. LF UPJŠ a FN L. Pasteura Košice

doc. MUDr. Lubomír Michalko, CSc.
Preventa, s.r.o., Bratislava 

PharmDr. Peter Stanko
predseda RLeK Bratislava