02 2010/02 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2010/02


Zníženie reziduálneho kardiovaskulárneho rizika u pacientov s diabetes mellitus 2. typu Čo nám priniesli najdôležitejšie výsledky ukončenej štúdie ACCORD?

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Martin...
více...

Metabolický syndróm a pečeň

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
více...

Postavenie fenofibrátu v liečbe pacientov s aterogénnou dyslipoproteinémiou

MUDr. Marek Kučera, doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc., MUDr. Ivan Očadlík, MUDr. Mgr. Zuzana Lovásová, MUDr. Matej...
více...

Pankreatická maldigesce

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
více...

Refluxní choroba jícnu

MUDr. Karel Lukáš, CSc.
více...

Kontinuálne monitorovania glykémií

MUDr. Matej Bendžala, MUDr. Ivan Očadlík, doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
více...