01 2006/01 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2006/01


QT interval u pacientov s diabetes mellitus použiteľný parameter EKG?

MUDr. Ľubomír Fľak, doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
více...

Diéta pri reumatoidnej artritíde, význam omega-3 mastných kyselín

MUDr. Roman Stančík, prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., Ing. Mária Stančíková, CSc.
více...