1 2012/1 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2012/1

Fibrilácia predsiení
Nanofibrát v klinickej praxi
Transplantácie obličiek
Liečba diabetu 2. typu derivátmi sulfonylurey
HDL-cholesterol – význam pre klinickú prax
Tiamín a benfotiamín
Intolerancia antianemickej liečby v gravidite