02 2012/02 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2012/02

Monoorgánovomonovaskulárna vs multiorgánovomultivaskulárna choroba
Vzostup krvného tlaku v ranných hodinách
Liečba, ktorá upravuje hladiny lipidov
Statíny a diabetes
Magnézium – v zdraví a chorobe
Tiamín a benfotiamín
Liečba sideropenickej anémie
Kardiovaskulárna prevencia