01 2010/01 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2010/01


Novšie metódy v konzervatívnej liečbe diabetickej nohy

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc.
více...

Zvýšená kardiovaskulárna morbidita u reumatoidnej artritídy – špecifické rizikové faktory

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Miroslav Vlček, MUDr. Richard Imrich, PhD.
více...

Nealkoholová tuková choroba pečene a kardiovaskulárne riziko – prehľad

doc. MUDr. Ľubomír Michalko, CSc., MUDr. Viera Gottweisová, Bc. Lucia Ergangová
více...