01 2015/01 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2015/01


Kardiovaskulárne účinky agonistov GLP-1 receptorov

A. Dukát, M. Kriška, J. Gajdošík, D. Baláž, P. Sabaka, L. Mistríková, P. Gavorník, Ľ. Gašpar
více...

Ateroskleróza a D vitamín

L. Mistríková, M. Kriška, A. Dukát
více...

Skríning diabetickej neuropatie v ambulantnej praxi

M. Grofík, M. Turčanová Koprušáková, E. Kurča
více...