0 Febrilná neutropénia: otázky a odpovede - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Febrilná neutropénia: otázky a odpovede

prof. MUDr. Vladimír Krčméry jr, DrSc., MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD.

Súč Klin Pr 2007; 3: 41–43


ÚVOD

Febrilná neutropénia (FN) je jedna z najčastejších komplikácií protinádorovej chemoterapie. Nové antibiotiká, ako aj nové stratégie vytvorené EORTC (Európska organizácia pre výskum a liečbu rakoviny), resp. jej kooperatívnou skupinou pre mikrobiálne a invazívne fungálne infekcie (Antimicrobial and Invasive Fungal Infections Cooperative Groups – IATG) a Medzinárodnou asociáciou pre podpornú liečby rakoviny (Multinational Assotiation of Supportive Care in Cancer – MASCC) [1–4], boli úspešné v znížení mortality na infekciu z 15 – 20 % v rokoch 1960 – 1980 na 2 – 5 % [2–12]. Posledných 5 rokov sa však predstavilo mnoho nových stratégií.

Článok v plnom znení vo formáte PDF