0 Zvýšená krátkodobá morbidita a mortalita po prekonanom AIM u pacientov s porušenou glykémiou nalačno v úrovni 110 mg/dl – 126 mg/dl, ale nie v úrovni 100 mg/dl – 110 mg/dl - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Zvýšená krátkodobá morbidita a mortalita po prekonanom AIM u pacientov s porušenou glykémiou nalačno v úrovni 110 mg/dl – 126 mg/dl, ale nie v úrovni 100 mg/dl – 110 mg/dl

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Súč Klin Pr 2007; 3: 18

Článok v plnom znení vo formáte PDF