02 2006/02 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2006/02


Metabolický syndróm: svetlá a tiene

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
více...

Súčasné postavenie aceklofenaku v liečbe reumatických chorôb

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, Ing. Mária Stančíková, CSc.
více...

Štúdia EFICA

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
více...

Prínos domáceho merania tlaku krvi v starostlivosti o chorých s artériovou hypertenziou

prim. MUDr. Peter Jonáš, MUDr. Katarína Straková, MUDr. Denisa Čelovská, MUDr. Kristián Bucsay
více...

Zvýšené pečeňové testy v ambulantnej praxi

doc. MUDr. Ľubomír Michalko, CSc., MUDr. Viera Gottweisová
více...