0 Komunikácia s hypertonikom: šanca výhry aj prehry - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Komunikácia s hypertonikom: šanca výhry aj prehry

MUDr. Ľubica Mokrá

Súč Klin Pr 2007; 3: 37–40


Človek je tvor, ktorý sa bude pri štandardne stanovených ekonomických, klimatických, fyzikálnych, chemických, biologických, medziľudských podmienkach správať ... ako mu napadne.

Murphyho zákon

Článok v plnom znení vo formáte PDF