02 2011/02 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2011/02


Úvodník

prof. MUDr. Andrej Dukát, FRCP
více...

Ovplyvnenie kostnej resorpcie inhibíciou rank ligandu denosumabom

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, MUDr. Pavol Masaryk, CSc., doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.
více...

Miesto kombinovanej hypolipidemickej liečby – statín a fibrát

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, MUDr. Martin Wawruch, MUDr. Lucia Mistríková, MUDr. Dávid Baláž
více...

Fibráty v liečbe pacientov s nealkoholovou steatózou pečene

doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., MUDr. Martin Janičko, MUDr. Eduard Veselíny, PhD., prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
více...

Metabolický syndróm a pečeň

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
více...

K problematike hyposideremických anémií

MUDr. Pavol Borecký, PhD., MUDr. Anna Michalíková
více...

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST s akreditáciou SACCME

Testové otázky k článkom zverejneným v časopise: SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2011/2
více...