0 Hypertenzia, ďalšie rizikové faktory a prevencia náhlej cievnej mozgovej príhody - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Hypertenzia, ďalšie rizikové faktory a prevencia náhlej cievnej mozgovej príhody

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Súč Klin Pr 2005; 3

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF