0 Nové odporúčania panelu expertov - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Nové odporúčania panelu expertov

Diagnóza a možnosti liečebného ovplyvnenia metabolického syndrómu

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

Súč Klin Pr 2005; 1: 12–15

 

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF