0 Hyperurikémia - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Hyperurikémia

MUDr. Peter Najmik

Súč Klin Pr 2007; 1: 14–18
 

Súhrn

Hyperurikémia je výsledkom zvýšenej tvorby, zníženého vylučovania kyseliny močovej alebo kombinácie oboch dejov. Trvale zvýšená hladina urikémie vytvára podmienky pre klinickú manifestáciu v zmysle dnavej artritídy, urolitiázy alebo renálnej dysfunkcie. Autor opisuje najčastejšie komplikácie hyperurikémie a s ňou súvisiace chorobné stavy. Tiež sa venuje kauzálnej súvislosti: hyperurikémia a arteriálna hypertenzia. V liečbe sa zaoberá užívaním inhibítorov xantinoxidázy.

Kľúčové slová

hyperurikémia – arteriálna hypertenzia – dnavá artritída – kyselina močová

Summary

Hyperuricemia is a result of increased production or reduced secretion of uric acid, or the combination of both. A permanently increased level of uricemia creates conditions for clinical manifestation in the form of gouty arthritis, urolithiasis or renal dysfunction. The article describes the most frequent complications of hyperuricemia and the related pathologies. Attention is also given to causal relation between hyperuricemia and arterial hypertension. The role of the use of xantinoxidase inhibitors is addressed in the part concerning treatment.

Keywords

hyperuricemia – arterial hypertension – gouty arthritis – uric acid


Článok v plnom znení vo formáte PDF