0 CHICAGO štúdia - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

CHICAGO štúdia

Effects of Pioglitazone Compared to Glimepiride on Carotid Intima-Media-Thickness in Type 2 Diabetes - results

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Súč Klin Pr 2007; 1: 33

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF