0 Správa z Amerického kardiologického kongresu – American Hart Association Congress - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Správa z Amerického kardiologického kongresu – American Hart Association Congress

Chicago, 11. – 15. 11. 2006

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
 

Súč Klin Pr 2007; 1: 33

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF