0 Terapeutická intervencia v ambulantnej liečbe chronickej pankreatitídy – kazuistika - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Terapeutická intervencia v ambulantnej liečbe chronickej pankreatitídy – kazuistika

doc. MUDr. Marian Bátovský, CSc., mim. prof.

Súč Klin Pr 2009; 1: 36–38

Súhrn

Enzýmová substitučná liečba je indikovaná u každého pacienta s chronickou pankreatickou insuficienciou. Absorpcia a trávenie tukov sa zvyšujú vtedy, keď sa pankreatické enzýmy podávajú spolu s tukovou stravou. Účinok enzýmovej substitúcie sa zlepšuje po zvýšení obvyklej dávky a po pridaní inhibítorov protónovej pumpy aj u tých pacientov, ktorí nedostatočne reagujú na bežne podávanú substitučnú liečbu. Zistenie eventuálneho prerastania črevných baktérii a jeho adekvátna liečba je taktiež dôležitým krokom v starostlivosti o ambulantného pacienta s chronickou pankreatitídou.

Kľúčové slová

chronická pankreatitída – exokrinná pankreatická insuficiencia – enzymatická liečba – diferenciálna diagnóza – ambulantná liečba

Therapeutic intervention in out-patient´s therapy of chronic pancreatitis – the case

Summary

Enzyme substitution therapy is indicated in every patient with chronic pancreatis exocrine insufficiency. Fat digestion and absorption are higher when enzyme supplementation is taken together with a high-fat diet. The efficacy of this enzyme substitution can be improved after the dosis elevation and after the addition of a proton pump inhibitor in patients with incomplete response to usually used daily dose of enzyme substitution therapy. The bacterial overgrowth detection and its therapy is also a very important step in the management of out-patients with chronic pancreatitis.

Keywords

chronic pancreatitis – exocrine pancreatic insufficiency – enzymatic therapy – differential diagnosis – out-patient´s therapy

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF