0 Tkanivová dopplerovská echokardiografia – nová zobrazovacia echokardiografická metóda - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Tkanivová dopplerovská echokardiografia – nová zobrazovacia echokardiografická metóda

MUDr. Zoltán Risnyovszki, doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

Súč Klin Pr 2007; 2: 9–13

Súhrn

Echokardiografické vyšetrenie dnes patrí medzi štandardné a rutinné diagnostické metódy v klinickej praxi. V súčasnosti sa začína zavádzať novšia diagnostická technika - tkanivová dopplerovská echokardiografia, ktorá umožňuje presnejšie posúdenie štrukturálnych abnormalít v myokarde. Cieľom predloženej práce je priniesť prehľad tejto diagnostickej metódy v echokardiografii.

Kľúčové slová

echokardiografia – tkanivové dopplerovské zobrazenie – diagnostika

Tissue Doppler Echocardiography – a new echocardiographic imaging method

Summary

Echocardiographic examination belongs nowadays among standard and routine diagnostic methods in clinical practice. A new diagnostic technique - tissue doppler imaging - is used today, allowing for more precise evaluation of structural abnormalities of the myocardium. The objective of this study is to provide an overview of this new echocardiographic method.

Keywords

echocardiography – tissue doppler imaging – diagnosing
 

Článok v plnom znení vo formáte PDF