0 Niekoľko postrehov zo sympózia „Cesty progresie a redukcie rizika“ - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Niekoľko postrehov zo sympózia „Cesty progresie a redukcie rizika“

Istanbul, 3. – 4. február 2007

doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc., MUDr. Kamil Pahuli, MUDr. Zuzana Solárová, MUDr. Mohamed Hassan Zain-El Abdin

Súč Klin Pr 2007; 2: 58–59

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF