0 Pankreatická maldigesce - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Pankreatická maldigesce

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.

Súč Klin Pr 2010; 2: 39–42

Souhrn

Pankreatická maldigesce je způsobena nedostatečnou sekrecí pankreatických enzymů, změnami pořadí trávicích procesů v horní části trávicí trubice a sníženou aktivitou pankreatických enzymů v tenkém střevě. K hlavním příčinám patří chronická pankreatitida, karcinom pankreatu, cystická fibróza, operace pankreatu a žaludku s významnou redukcí těchto orgánů a poruchy mikrovilózní zóny enterocytů. Hlavními příznaky maldigesce jsou průjmy, steatorea, periferní edémy, snížení sérového albuminu, cholesterolu a triacylglycerolů. Hlavní léčebnou metodou je substituční terapie pankreatinem. Nejvhodnější formou je použití minimikropelet, které se vyprazdňují ze žaludku společně s chymem a aktivní enzymy se uvolňují v duodenu v průběhu několika minut. Při terapii maldigesce je třeba sledovat také specifické markery nutričního stavu. Průměrná aktivita pankreatické lipázy aplikované během jednoho jídla je 25–75 000 jednotek. Mezi substituční dávkou lipázy a steatoreou není žádný lineární vztah. Dostatečná aktivita pankreatických enzymů je nezbytná nejen k úpravě maldigesce, ale také k přiměřené syntéze a sekreci některých gastrointestinálních hormonů.

Klíčová slova

pankreatická maldigesce – lipáza – substituční terapie – malnutrice

Pancreatic maldigestion

Summary

Pancreatic maldigestion is triggered by insufficient secretion of pancreatic enzymes, impaired sequence of digestive processes in the upper digestive tract and decreased activity of pancreatic enzymes within the small intestine. The main causes include chronic pancreatitis, pancreatic cancer, cystic fibrosis, pancreatic and gastric surgery, and impairment of the microvillous zone of enterocytes. Loose bowel movements, steatorhea, peripheral oedema, decreased values of serum albumin, cholesterol, and triacylglycerols are frequent findings. Administration of pancreatin is the main therapeutic modality. The most suitable approach is the use of minimicropellets. They leave the stomach simultaneously with the chyme and active enzymes are readily available in the duodenum. Specific markers of nutritional status should also be monitored when treating maldigestion. Pancreatic lipase activity replaced during one average meal amounts to 25–75,000 units. There is no simple linear relationship between the replacement dose of lipase and the degree of steatorhea. Sufficient activity of pancreatic enzymes in the duodenum is indispensable not only for the relief of maldigestion, but also to support adequate synthesis and secretion of some gastrointestinal hormones.

Keywords

pancreatic maldigestion – lipase – replacement therapy – malnutrition


Článok v plnom znení vo formáte PDF