0 Refluxní choroba jícnu - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Refluxní choroba jícnu

MUDr. Karel Lukáš, CSc.

Súč Klin Pr 2010; 2: 49–52

Souhrn

Refluxní choroba jícnu je onemocnění, kdy reflux žaludečního obsahu působí obtíže a/nebo komplikace. Nemoc se dělí na erozivní a neerozivní, kdy není sliznice makroskopicky změněna. Stejně je klasifikována ezofagitida. Zásadní příčinou vzniku refluxní choroby jícnu je snížený tonus dolního jícnového svěrače, který umožní patologický (duodeno)gastroezofageální reflux. Hlavními symptomy jsou pyróza a regurgitace. Diagnóza je stanovena anamnesticky a potvrzena vyšetřením endoskopickým, event. histologickým. V léčbě jsou užívány inhibitory protonové pumpy nebo prokinetika, nebo jejich kombinace.

Klíčová slova

refluxní choroba jícnu – refluxní ezofagitida – inhibitory protonové pumpy – prokinetika

Gastroesophageal reflux disease

Summary

Gastroesophageal reflux disease has been defined as a condition that develops when the reflux of stomach contents causes troublesome symptoms and/or complications. The disease and oesophagitis are subclassified into erosive and non-erosive. A lack of oesophageal motility rather than acid hypersecretion is the most important cause of gastroesophageal reflux disease. The main symptoms include heartburn and regurgitation. The diagnosis is based on medical history and confirmed by an endoscopic examination, or, if needed, histologically. Proton pump inhibitors or prokinetic agents are used in treatment, or combinations of these two therapeutic groups.

Keywords

gastroesophageal reflux disease – reflux oesophagitis – proton pump inhibitor – prokinetics

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF