0 Päť krokov k optimalizácii liečby chronickej exokrinnej pankreatickej insuficiencie - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Päť krokov k optimalizácii liečby chronickej exokrinnej pankreatickej insuficiencie

prof. MUDr. Marian Bátovský, CSc.
 

Súč Klin Pr 2008; 1: 5–8
 

Súhrn

Exokrinná insuficiencia pankreasu vzniká najčastejšie v dôsledku chronickej pankreatitídy, ale aj iných pankreatických a extrapankreatických ochorení, ako aj po chirurgických resekčných výkonoch. Enzýmová substitučná liečba je indikovaná u každého pacienta s chronickou pankreatickou insuficienciou s poruchou trávenia tukov, a to nezávisle od závažnosti steatorey a/alebo od prítomnosti asociovaných príznakov. Cieľom substitučnej terapie je totiž prevencia potenciálne závažného nutričného deficitu, ktorý hrozí každému z týchto pacientov. Absorpcia a trávenie tukov sa zvyšujú vtedy, keď sa pankreatické enzýmy podávajú spolu s tukovou stravou. Poťahované minimikroguľôčky v kapsuliach sa v mnohých prípadoch ukazujú ako najvhodnejšia forma enzýmovej substitúcie, a to práve vtedy, keď sú podávané spolu s každým jedlom. Pridanie inhibítora protónovej pumpy pomáha zlepšiť trávenie tukov u pacientov neodpovedajúcich na takúto substitučnú liečbu. V blízkej budúcnosti sa do výroby pripravuje izolovaná, vysoko aktívna bakteriálna alebo geneticky spracovaná humánna lipáza, ktorá je rezistentná voči žalúdkovej kyseline a proteolytickej degradácii.

Kľúčové slová

chronická pankreatitída – exokrinná pankreatická insuficiencia – enzýmová substitúcia – steatorea

Five steps to optimise the therapy of chronic exocrine pancreatic insufficiency

Summary

Pancreatic exocrine insufficiency is a major consequence of chronic pancreatitis, other pancreatic diseases, some extrapancreatic diseases, and gastrointestinal and pancreatic surgical resection. Enzyme substitution therapy is indicated in every patient with pancreatic exocrine insufficiency and fat maldigestion, independently of the degree of steatorrhea and the presence or absence of associated symptoms, in order to prevent potentially relevant nutritional deficits. Fat digestion and absorption are higher when enzyme supplements are taken together with a high-fat diet, as opposed to a low-fat diet. Enzymes in the form of enteric-coated minimicrospheres appear to be the most appropriate therapy in most cases. The efficacy of this enzyme substitution therapy appears to be higher when enzymes are administered along with meals. Addition of a proton pump inhibitor can improve fat digestion in patients with incomplete response to enzyme substitution therapy. Development of isolated, highly active lipase of bacterial or bioengineered human origin that is resistant to acid and proteolytic degradation is the most promising approach for the near future.

Keywords

chronic pancreatitis – exocrine pancreatic insufficiency – enzyme substitution – steatorrhea

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF