0 Metabolický syndrom: epidemie 21. století nebo císařovy nové šaty? - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Metabolický syndrom: epidemie 21. století nebo císařovy nové šaty?

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

Súč Klin Pr 2008; 1: 14–16
 

Souhrn

Metabolický syndrom je definován klinicky a není totožný se syndromem inzulinové rezistence. Jeho význam spočívá v rozpoznání všech patofyziologicky provázaných metabolických odchylek a jejich správném posouzení a léčbě. Koncept metabolického syndromu vyzdvihl význam distribuce tělesného tuku a katalyzoval přechod od kvantitativního ke „kvalitativnímu“ chápání obezity.

Klíčová slova

metabolický syndrom – distribuce tělesného tuku – obezita

Metabolic syndrome: the epidemic of the 21st century, or the emperor's new clothes?

Summary

The metabolic syndrome is defined clinically and is not identical with the insulin resistance syndrome (Reaven's syndrome). Its importance lies in the recognition of all pathophysically linked metabolic disorders, their correct assessment and management. The metabolic syndrome has shed light on the relevance of body fat distribution and catalyzed the transition from the quantitative to the “qualitative” concept of obesity.

Keywords

metabolic syndrome – body fat distribution – obesity

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF