0 Diagnostika chronickej pankreatitídy pre prax - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Diagnostika chronickej pankreatitídy pre prax

doc. MUDr. Ľubomír Michalko, CSc., MUDr. Viera Gottweisová

Súč Klin Pr 2006; 3: 36–37

Anamnéza a klinické prejavy

Ku klasickým prejavom chronickej pankreatitídy patrí abdominálna bolesť, steatoroe a cukrovka.

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF