0 Súčasná situácia v oblasti problematiky karcinómu pankreasu - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Súčasná situácia v oblasti problematiky karcinómu pankreasu

doc. MUDr. Ľubomír Michalko, CSc., MUDr. Viera Gottweisová

Súč Klin Pr 2006; 3: 34

Karcinóm pankreasu je mimoriadne zhubné ochorenie. Na rozdiel od malignít v iných častiach tráviaceho traktu, pokroky v pochopení patologických zmien a nádorová genetika sa však zatiaľ neprejavili na včasnejšom rozpoznaní ochorenia ani na lepších liečebných úspechoch.

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF