0 EUROHeart Survey pri srdcovom zlyhaní - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

EUROHeart Survey pri srdcovom zlyhaní

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Súč Klin Pr 2006; 3: 24

Tento survey zahrnul spolu 3 580 pacientov (129 centier, 30 krajín): priemerný vek 70 rokov, 61 % muži, priemerný BMI 26,8, až 45 % zaradených bolo v uplynulom roku hospitalizovaných pre srdcové zlyhanie, príčina srdcového zlyhania bola v 54 % ICHS. O nové srdcové zlyhanie išlo v 37,1 % prípadov a o dekompenzáciu chronického srdcového zlyhania v 62,9 % prípadov.

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF