0 XIV. medzinárodné sympózium o ateroskleróze - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

XIV. medzinárodné sympózium o ateroskleróze

Rím, jún 2006

MUDr. Ľubomíra Fábryová

Súč Klin Pr 2006; 2: 15–22

Článok v plnom znení vo formáte PDF