0 Zvýšené pečeňové testy v ambulantnej praxi - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Zvýšené pečeňové testy v ambulantnej praxi

doc. MUDr. Ľubomír Michalko, CSc., MUDr. Viera Gottweisová

Súč Klin Pr 2006; 2: 40–42

V rutinnej praxi je zvýšenie pečeňových testov pri skríningovom vyšetrení krvi pomerne časté, pričom nemusí ísť o ochorenie. Takáto situácia so zvýšením jedného zo 6 pečeňových parametrov sa vyskytuje štatisticky asi u štvrtiny rutinných laboratórnych vyšetrení aj bez ochorenia pečene.

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF