0 Očkovanie proti chrípke najefektívnejšia prevencia - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Očkovanie proti chrípke najefektívnejšia prevencia

MUDr. Eva Máderová, CSc.

Súč Klin Pr 2006; 2: 30–32

Pod chrípkovým ochorením si väčšina ľudí predstavuje benígne, bežné ochorenie, hoci u niektorých chorých, najmä tých, ktorí patria do tzv. rizikových (senzitívnych) skupín, predstavuje veľké riziko so závažnými následkami. V každom zimnom období ochorie na chrípku na severnej pologuli niekoľko miliónov ľudí a chrípka je každý rok zodpovedná za tisíce úmrtí, zvýšený počet hospitalizovaných a vysokú absenciu v školách a na pracoviskách, čo samozrejme vedie k zvýšeniu sociálnych a zdravotných nákladov. Klinické príznaky chrípky sú často podobné klinickým príznakom, ktoré sa pozorujú pri iných infekciách dýchacieho traktu, vyvolaných respiračnými vírusmi (rinovírusy, parachrípkové vírusy, respiračný syncytiálny vírus, adenovírusy, koronavírusy), preto konečnú diagnostiku chrípky možno stanoviť len virologickým vyšetrením.

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF