0 Súčasné postavenie aceklofenaku v liečbe reumatických chorôb - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Súčasné postavenie aceklofenaku v liečbe reumatických chorôb

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, Ing. Mária Stančíková, CSc.

Súč Klin Pr 2006; 2: 23–28

Súhrn

Aceklofenak (Almiral-Prodesfarma, Španielsko) je orálne nesteroidové antiflogistikum (NSA), účinné v liečbe bolestivých zápalových ochorení. Preukázateľne inhibuje tvorbu PGE2 in vitro aj in vivo, potláča tvorbu zápalových cytokínov IL-1 a TNFα a naopak zvyšuje tvorbu antagonistu receptora pre IL-1 (ILRa), inhibuje tvorbu adhezívnych molekúl a matrixových prometaloproteináz v chrupke a chondrocytoch in vitro. Klinické štúdie na viac ako 20 000 pacientoch ukázali, že pri osteoartróze je taký účinný ako diklofenak, naproxén a indometacín; u pacientov s reumatoidnou artritídou je porovnateľný s diklofenakom, ketorolakom, tenoxikamom a indometacínom a pri ankylozujúcej spondylitíde s tenoxikamom, naproxénom a indometacínom. Navyše je aj účinným analgetikom pri indikáciách, ako sú dentálne alebo gynekologické bolesti, bolesti dolného chrbta, bolesti uší, nosa a hrdla. Aceklofenak je pacientmi veľmi dobre tolerovaný a v porovnaní s inými NSA má nižší výskyt gastrointestinálnych nežiaducich účinkov a najnižší výskyt krvácania z hornej časti gastrointestinálneho traktu v porovnaní s alternatívnými NSA.

Kľúčové slová

aceklofenak – NSA – reumatické choroby – protizápalový a analgetický účinok

Summary

Aceclofenac (Almiral-Prodesfarma, Spain) is an oral non-steroidal antiinflammatory drug (NSAID) which is effective in the treatment of painful inflammatory diseases. Significantly inhibited production of PGE2 both in vitro and in vivo suppresses the formation of inflammatory cytokines IL-1 and TNF-α increases the production of IL-1 receptor antagonist (ILRa), and inhibits the expression of adhesive molecules and synthesis of matrix prometalloproteinases in cartilage and chondrocytes in vitro. Clinical studies with more than 20,000 patients have shown that it is as effective as diclofenac, naproxen and indomethacin in osteoarthritis; it is comparable with ketorolac, tenoxicam and indometacin in patients with rheumatoid arthritis, and with tenoxicam, naproxen and indometacin in patients with ankylosing spondylitis. It also provides effective analgesia in other indications, such as dental and gynecological pain, lower back pain and ear, nose and throat indications. Aceclofenac is very well tolerated by patients and compared to other NSAIDs there is lower occurrence of gastrointestinal adverse effects and the lowest incidence of upper gastrointestinal bleeding as compared with alternative NSAIDs.

Keywords

aceclofenac – NSAID – rheumatic diseases – antiinflammatory and analgesic effects

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF