0 Štúdia EFICA - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Štúdia EFICA

Prehľad o výskyte akútneho srdcového zlyhania vo Francúzsku, analýza charakteristík pacientov

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.


Súč Klin Pr 2006; 2: 33

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF