0 Miesto silymarínu v liečbe alkoholového poškodenia pečene - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Miesto silymarínu v liečbe alkoholového poškodenia pečene

MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.

Súč Klin Pr 2009; 2: 21–24

Súhrn

Z mnohých experimentálnych prác vieme, že oxidačný stres hrá významnú úlohu pri vzniku a progresii alkoholového poškodenia pečene, a preto by sme sa chceli zamerať aj na akceptovateľnú antioxidačnú liečbu tohto stavu. Tak ako sa prehlbujú znalosti o mechanizmoch, ktorými oxidačný stres v súvislosti s konzumom alkoholu poškodzuje pečeň, liečba pôsobiaca na celulárnej a molekulárnej úrovni môže zlepšiť klinický obraz. Kľúčovými zostávajú otázky: Ktoré prooxidanty sa podieľajú na alkoholovom poškodení pečene? Čo je zdrojom prooxidantov v pečeni pri expozícii alkoholu? Ako sa oxidanty podieľajú na alkoholovom poškodení pečene? Máme racionálnu a účinnú antioxidačnú liečbu pre liečbu alkoholového poškodenia pečene?

Kľúčové slová

alkoholové poškodenie pečene – oxidačný stres – antioxidačná liečba – silymarín

The role of silymarin in the treatment of alcoholic liver disease

Summary

Experimental research work pointed out that oxidative stress has a key role in onset and progression of Alcohol Induced Liver Disease (ALD) and that is why we would like to focus on acceptable antioxidant treatment of ALD. The deeper is our knowledge on how oxidative stress together with trigger alcohol consumption harms the liver the better we can understand benefits of the available supportive treatment options. Key questions are: Which prooxidants are taking part in ALD? Do we have rationale and effective antioxidant treatment available for ALD?

Keywords

alcohol induced liver disease – oxidative stress – antioxidative treatment – silymarin


 

Článok v plnom znení vo formáte PDF