0 Současné možnosti konzervativní léčby cévních komplikací diabetu - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Současné možnosti konzervativní léčby cévních komplikací diabetu

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Súč Klin Pr 2009; 2: 31–36

Souhrn

Cévní komplikace jsou dnes nejčastějšími a zároveň nejzávažnějšími komplikacemi diabetu 1. i 2. typu. Projevům diabetické mikroangiopatie a makroangiopatie je proto dnes věnována velká pozornost nejen ve výzkumu jejich patogeneze, ale i ve stále větším počtu klinických studií prokazujících významný efekt konzervativní léčby těchto cévních onemocnění. Týká se to především mikroalbuminurie a proteinurie jako projevů diabetické nefropatie, které jsou významně ovlivnitelné antihypertenzivy a fibráty, a diabetické retinopatie, výrazně ovlivnitelné fibráty. V léčbě diabetické makroangiopatie je zásadní důsledná léčba hypertenze i dyslipidemie, nejlépe kombinací hypolipidemik. Na cévní stěnu a projevy cévních onemocnění prokazatelně působí tzv. inzulinové senzitizery, deriváty sulfonylurey a metformin. Každý lékař dnes musí v prevenci i léčbě cévních komplikací diabetu volit adekvátní léčbu antihypertenzivy, hypolipidemiky i antidiabetiky.

Klíčová slova

mikroangiopatie – makroangiopatie – cévní choroby – komplikace diabetu – diabetická neuropatie – diabetické retinopatie

Conservative treatment of diabetic microangiopathy and macroangiopathy

Summary

Vascular complications represent the most frequent and the most serious complication of diabetes type 1 and type 2. High attention is paid to all manifestations of microangiopathy and macroangiopathy not only in studies of their pathogenesis, but also in numerous clinical reports revealing significant effect of conservative treatment in vascular diseases. It concerns namely microalbuminuria and proteinuria and also the manifestations of diabetic nephropathy which are largely affected by antihypertensive and fibrate treatment as well as to diabetic retinopathy treatable by fibrates. In the treatment of diabetic microangiopathy a consistent attention must be paid to the treatment of hypertension and dyslipidemia, preferably using combinations of hypolipidemics. Vascular wall and manifestations of vascular diseases can be positively influenced by so called insulin sensitizers, derivatives of sulphonylurea and metformin. Every medical doctor must today in prevention and treatment of vascular complications select correct antihypertensives, hypolipidemics and antidiabetics.

Keywords

microangiopathy – macroangiopathy – vascular diseases – complication of diabetes – diabetic nephropathy – diabetic retinopathy


Článok v plnom znení vo formáte PDF